Coronavirus: Wij verlenen uitsluitend spoedeisende zorg

27 maart 2020

U bent van ons gewend dat uw gezondheid de hoogste prioriteit heeft. De ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus zijn echter in een volgende urgente fase gekomen. Inmiddels is de situatie dusdanig dat onze beroepsvereniging, de ANT, zijn leden dringend adviseert om van: maandag 16 maart 2020 tot maandag 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoedeisende zorg bij niet-coronapatiënten!

Onder spoedeisende zorg wordt verstaan:

– Trauma (ongevallen)
– Nabloeding na een behandeling
– Acute, heftige pijn
– Acute ontstekingen
– Een ortho-klacht (bracket los, draad die prikt)

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen. Mocht u symptomen van het coronavirus hebben, zoals hoesten, loopneus, keelpijn en koorts, én u heeft een spoedbehandeling nodig die niet kan worden uitgesteld, adviseren wij u eerst telefonisch contact met ons op te nemen van maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 12.00 uur. Wij realiseren ons het ongemak en de vergaande consequenties die bovenstaande met zich meebrengt, maar hopen op uw begrip en medewerking!