Om alles in de praktijk soepel te laten verlopen, hanteert Tandartspraktijk Craghs B.V. de volgende huisregels:

 

1. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak;
2. Als service zenden we van gemaakte afspraken een herinnering per e-mail of per sms. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken. Ook als er om technische redenen geen herinnering verzonden kan worden;
3. Je bent tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig;
4. Bij bezoek aan de praktijk zet je je telefoon op stil;
5. Wijziging in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik geef je tijdig door;
6. Je bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole;
7. Bij voorgestelde behandelingen boven de € 250,- ontvang je vooraf een begroting;
8. Wanneer je een afspraak wilt annuleren, doe je dit telefonisch of per e-mail;
9. Indien je een afspraak niet nakomt of korter dan 2 werkdagen van tevoren hebt geannuleerd, brengen wij de kosten van het tandheelkundig personeel in rekening;
10. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, worden uitgeschreven;
11. Tandartspraktijk Craghs B.V. maakt voor zijn facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics. Wil je geen facturen ontvangen via Infomedics, dan dien je de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen.
12. Wij werken graag in een schone mond. Poets voorafgaand aan een afspraak je tanden, thuis of in onze poetshoek.
13. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.