Om alles in de praktijk soepel te laten verlopen, hanteert Tandartspraktijk Craghs B.V. de volgende huisregels:

1. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak;
2. Als service zenden we van gemaakte afspraken een herinnering per e-mail of per sms. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken. Ook als er om technische redenen geen herinnering verzonden kan worden;
3. U bent tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig;
4. Wij stellen het op prijs dat bij bezoek aan de praktijk u uw telefoon op stil zet;
5. Wijziging in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik geeft u tijdig door;
6. U bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole;
7. Bij voorgestelde behandelingen boven de € 250,- ontvangt u vooraf een begroting;
8. Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit minimaal 48 uur van tevoren, telefonisch of per e-mail;
9. Afzeggen van afspraken binnen 24 uur zullen wij in rekening moeten brengen;
10. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, worden uitgeschreven;
11. Tandartspraktijk Craghs B.V. maakt voor zijn facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics. Wilt u geen facturen ontvangen via Infomedics, dan dient u de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen.
12. Wij werken graag in een schone mond. Poets voorafgaand aan een afspraak uw tanden, thuis of in onze poetshoek.
13. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.