Begrotingen en tarieven
De kosten variëren van behandeling tot behandeling. Bij behandelingen boven € 250,-geven we een overzicht van de te verwachten kosten. Begrotingen worden op basis van de door de NZA vastgestelde tarieven opgesteld.


Onze nota’s
We declareren alle behandelingen bij Uwnota.nl. Wij hebben de facturering aan hen uitbesteed omdat wij ons dan beter kunnen concentreren op het geven van goede tandheelkundige zorg. Zij bepalen of een rekening eerst naar de verzekeraar gaat of naar de patiënt. Een restnota kun je zelf betalen, een volledige rekening kun je naar je verzekeraar sturen.
Voor aanvullende informatie of vragen over je rekening verwijzen wij naar Uwnota.nl.