www.ivorenkruis.nl

19 maart 2016

Het Ivoren Kruis is de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. De vereniging is een begrip op het terrein van de bevordering van de mondgezondheid. In de eerste plaats voor haar leden, circa 3.000 tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast voor (andere) tandheelkundige zorgverleners, zorgaanbieders en -instellingen, opleidings- en onderwijsinstellingen, GGD en gemeenten, media, fabrikanten, zorgverzekeraars en het publiek. Ook bij uw werkzaamheden op het gebied van preventie en voorlichting is het Ivoren Kruis u graag van dienst.

Het bevorderen van de mondgezondheid door middel van voorlichting is een belangrijke taak van het Ivoren Kruis. Het Ivoren Kruis geeft niet alleen voorlichting via patiëntenfolders, maar is ook actief in het onderwijs (project Hou je mond gezond!), de media en de politiek. Bovendien richt de vereniging zich op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, beleid, communicatie en netwerken. De leden maken het realiseren van deze belangrijke taken mede mogelijk. Het Ivoren Kruis wil een nog groter bereik en een breder draagvlak realiseren bij de relevante doelgroepen. Speerpunt van alle activiteiten is preventie, dé basis van de mondgezondheid.

Samenwerking
Het Ivoren Kruis werkt op beleidsniveau ondermeer samen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De KNMT en de NVM maken het mogelijk dat beide beroepsgroepen hoogstaande tandheelkundige zorg kunnen verlenen, zodat de mondgezondheid van patiënten verbetert.

Om de voorlichting van het Ivoren Kruis ook in de toekomst te kunnen garanderen, werkt het Ivoren Kruis samen met de volgende partners in het bedrijfsleven:

Dental Cards, Colgate (elmex), GSK Consumer Healthcare (Sensodyne), Cloetta (Xylifresh), Johnson & Johnson (Listerine), Menzis, Pharmeon, Procter & Gamble (Oral-B), TriplePro.