www.knmt.nl

19 maart 2016

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. We werken aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 8.000 leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten.

De KNMT zorgt voor de tandarts from KNMT on Vimeo.

Als KNMT werken we aan het bevorderen van de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland. Dat is meer dan het behouden van tanden en kiezen. Een gezonde mond is namelijk van invloed op je algehele gezondheid en op je persoonlijk welbevinden.

Goede zorg voor de patiënt staat of valt met goede voorwaarden waaronder de beroepsgroep hoogwaardige tandheelkundige zorg kan verlenen. Ook daar maken we ons sterk voor.