www.uwnota.nl

19 maart 2016

uwnota.nl verzorgt de facturatie voor zorgverleners in Nederland. Tandartsen, mondhygiënisten, huisartsen, fysiotherapeuten, andere (para)medici en dierenartsen hebben hun facturering bij ons ondergebracht. Als uw zorgverlener aan uwnota.nl doorgeeft welke behandeling hij of zij heeft verricht, brengt uwnota.nl dat bij u in rekening.

U betaalt aan uwnota.nl

Wij verzoeken u de nota te betalen aan uwnota.nl. Op de nota staan alle betaalgegevens en ook de termijn waarbinnen het bedrag op onze rekening moet staan.

Als u niet op tijd betaalt ontvangt u van ons een herinnering.

Inhoudelijke vragen over de nota

Als u inhoudelijke vragen hebt over de behandelingen die vermeld staan op de nota kunt u hierover contact opnemen met uw zorgverlener. Met vragen over (de hoogte van) vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.